HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO GOSPIĆ

hranaGDCK Gospić je putem natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih osiguralo besplatne obroke za djecu koja nisu u mogućnosti plaćati školsku kuhinju. Projekt se provodi sa školama partnerima: Dr. Jure Turić iz Gospića, Dr. Franjo Tuđman Lički Osik, Osnovna škola Perušić i O.Š. ANŽ Frankopan iz Kosinja. U program je uključeno ukupno oko stotinu djece iz ove četiri škole te su za njihovu prehranu osigurana sredstva do kraja ove školske godine.